Marjanke Edeling

Let life flow

In company coaching

We zien een beweging van losse individuele of team coachingstrajecten naar coaching van managers in verandertrajecten, al dan niet gecombineerd met leiderschapstrainingen. 

Logisch ook, verandering in een organisatie vraagt om integrale doorontwikkeling van management/ leiderschap stijlen, noodzakelijk om verandering echt door te voeren. Speciaal voor de middelgrote (MKB) organisaties van 100-600 medewerkers is dit in-company-programma uitgewerkt. 

In company coaching bevat 3 onderdelen:
# Op vaste dagdelen is Marjanke de Cocok in uw organisatie aanwezig. Uw managers of medewerkers plannen zelf coachingsafspraken in, van een half uur tot anderhalf uur.
# Dit combineren we met leiderschapstrainingen zodat verwachtingen helder worden neergezet,  inzichten in systeemdynamieken worden gedeeld en  aan de voor uw organisatie actuele leiderschapsthema’s gaan we werken.
# Marjanke spart met u als manager/ directeur over verwachtingen, gesignaleerde patronen en mogelijke valkuilen daarvan voor uw organisatie. Zo bent u in staat hierop te anticiperen waardoor gewenste veranderingen integraal plaatsvinden.

Waarom deze aanpak
Diverse onderzoeken gecombineerd met eigen jarenlange ervaring in leidinggeven, coaching, verandering, systemisch werken en training leert dat bewegingen in organisaties gedreven worden vanuit diepere bewustzijnslagen, hoe rationeel we het ook willen benaderen, dat alleen is niet genoeg. Zodra we in staat zijn integraal veranderingen te begeleiden, ontstaat er daadwerkelijk beweging: als de radartjes in elkaar gaan haken, gaat de machine lopen.
We werken met diverse methodieken en combinaties van methodieken, in het hier en nu: immers wat vraagt de huidige markt en wat is er NU nodig in uw organisatie, voor nu en de toekomst.
Methodieken en hulpmiddelen komen vanuit systeemmanagement, organisatie opstellingen, Theory U, natuurlijk veranderen, Spiral Dynamics, en niet onbelangrijk: intuïtie & gezond verstand!

Beschikbaarheid
Najaar 2013 biedt nog beperkt ruimte, daarna zijn meerdere dagdelen mogelijk. Stelt u gerust uw vraag, dan kijken we wat mogelijk is.

Financieel
Het tarief is heel transparant. Voor een traject van een half jaar één dagdeel per week, rekenen we € 500 per dagdeel, daarmee zijn de maandelijkse kosten € 2.000 ex btw en reiskosten. Met deze voorbeeld inzet is er ruimte voor training en coaching van 6 – 12 collega’s inclusief de gesprekken met u.

logo mdc